Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dla kontraktorów

W ORLEN Południe bezpieczeństwo to kluczowa kwestia. Staramy się skutecznie przeciwdziałać wypadkom, awariom i pożarom. Utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie to proces niezwykle złożony. Ważną rolę odgrywa w nim edukacja pracowników ale także kontraktorów wykonujących prace na terenie naszych zakładów produkcyjnych.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych na terenie ORLEN Południe S.A. publikujemy zbiór obligatoryjnych wymagań dla wszystkich Kontraktorów prowadzących prace na terenie Spółki.

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI.docxOŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI.docx

2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów Jedlicze.pdf2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów Jedlicze.pdf

2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów.pdf.pdf2020_Program instruktażu ppoz kontraktorów.pdf.pdf

2022_Program instruktażu bhp kontraktorów.pdf2022_Program instruktażu bhp kontraktorów.pdf

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót - formularz.docxInstrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót - formularz.docx

Instrukcja bezpiecznej eksploatacji maszyn i narządzi w środowiskach roboczych.pdfInstrukcja bezpiecznej eksploatacji maszyn i narzędzi w środowiskach robtniczych.pdf

Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem.pdfInstrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem.pdf

Instrukcja blokowanie energii - system LOTO.pdfInstrukcja blokowanie energii - system LOTO.pdf

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.pdfInstrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.pdf

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Jedlicze.pdfInstrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Jedlicze.pdf

 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Trzebinia.pdfInstrukcja postępowania na wypadek pożaru - Zakład Trzebinia.pdf

Instrukcja organizacji i oznakowania miejsc odkładczych czasowego składowania substancji chemicznych.pdfInstrukcja organizacji i oznakowania miejsc odkładczych czasowego składowania substancji chemicznych.pdf

Instrukcja  prowadzenia pomiarów substancji niebezpiecznych.pdfInstrukcja prowadzenia pomiarów substancji niebezpiecznych.pdf

Instrukcja prowadzenie prac na wysokości.pdfInstrukcja prowadzenie prac na wysokości.pdf

instrukcja  przygotowania i realizacji prac w zbiornikach.pdfinstrukcja przygotowania i realizacji prac w zbiornikach.pdf

Instrukcja realizacji prac w oparciu o pisemne zezwolenia_i_polecenia.pdfInstrukcja realizacji prac w oparciu o pisemne zezwolenia i polecenia.pdf

Instrukcja realizacji prac ziemnych.pdfInstrukcja realizacji prac ziemnych.pdf

Instrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej.pdfInstrukcja stosowania środków ochrony indywidualnej.pdf

instrukcja stosowania znaków i sygnałow bezpoieczeństwa.pdfinstrukcja stosowania znaków i sygnałow bezpoieczeństwa.pdf

Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac magazynowych.pdfInstrukcja bezpiecznego wykonywania prac magazynowych.pdf

Instrukcja realizacji prac z połączeniami kołnierzowymi oraz podczas rozszczelniania aparatów.pdfInstrukcja realizacji prac z połączeniami kołnierzowymi oraz podczas rozszczelniania aparatów.pdf

Bezpieczna eksploatacja wozów ASN.pdfInstrukcja bezpiecznej eksploatacji wozów asenizacyjnych (ASN).pdf

Zasady doboru, eksploatacji i magazynowania przewodów elastycznych.pdfZasady doboru, eksploatacji i magazynowania przewodów elastycznych.pdf

Zasady projektowania, budowy i eksploatacji przejść oraz pomostów roboczych.pdfZasady projektowania, budowy i eksploatacji przejść oraz pomostów roboczych.pdf

Zasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe.pdfZasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe.pdf

​ ​

 
 

Marki Grupy ORLEN