Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Strategia
Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A. koncentruje się na  głównych segmentach produktowych zw. z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Uzupełnieniem oferty są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.
 1. Biopaliwa, parafiny i rozpuszczalniki: konsekwentny rozwój głównych segmentów produktowych

  Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii. Działalność w obszarze parafin bazuje na własnej instalacji hydrorafinacji parafin, najnowocześniejszej i jedynej w tej części Europy, instalacji tego typu. Właśnie nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz wysokogatunkowy surowiec gwarantują bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów. Założenia rozwoju segmentu parafin przewidują wzrost sprzedaży produktów wysokomarżowych i wejście w nowe segmenty rynku. Uruchomiona w 2007 nowoczesna instalacja do produkcji rozpuszczalników naftowych dostarcza na rynek niskosiarkowe i niskoaromatyczne rozpuszczalniki naftowe, które zakresami temperatur wrzenia odpowiadają obecnym na rynku światowym produktom handlowym podobnej klasy.
 2. Centrum Kompetencji Olejów Opałowych Ciężkich w GK PKN ORLEN

  Spółka posiada instalacje do przeróbki ropy naftowej zlokalizowane w Zakładzie w Trzebini i Jedliczu. Uzyskiwane destylaty to najwyższej jakości produkty gotowe, jak również cenione na rynku półprodukty, które poddawane są dalszej obróbce na specjalistycznych instalacjach. Najdłuższe doświadczenie w przerobie trudnych technologicznie rop krajowych, bezpieczna i stabilna praca instalacji oraz posiadane koncesje potwierdzają kompetencje Spółki w tym obszarze działalności biznesowej.
 3. Regeneracja olejów

  Regeneracja olejów przepracowanych w kierunku wysokiej jakości głęboko rafinowanych olejów bazowych, stosowanych do produkcji olejów smarowych, jest jednym z obszarów  naszej  działalności biznesowej. Jako jedyni w Polsce posiadamy specjalistyczny ciąg technologiczny, pozwalający w sposób bezpieczny, poddać oleje przepracowane/ odpadowe pełnemu procesowi regeneracji w kierunku olejów bazowych. Oleje przepracowane / odpadowe regenerujemy na jednej z najnowocześniejszej instalacji w Europie i jedynej tego typu w kraju - instalacji do rafinacji wodorem - spełniającej wymagania tak krajowego, jak też europejskiego ustawodawstwa. Posiadamy zdolności regeneracji olejów przepracowanych / odpadowych na poziomie 80.000 ton/rok.
 4. Infrastruktura techniczna

  ​Strategia zakłada również dalszą modernizację oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w infrastrukturze wspomagającej (ekologia i ochrona środowiska, energetyka, infrastruktura kolejowa oraz terminale przeładunkowe, projektowany rurociąg produktowy) w kooperacji z wyspecjalizowanymi obszarami PKN ORLEN.
 5. Usługi wspomagające

  W filarze wspomagającym najistotniejszy jest projekt budowy oczyszczalni ścieków nowej generacji. Obecna oczyszczalnia projektowana była z myślą o instalacjach przerobu ropy naftowej. Rozwój Spółki odbywa się nie tylko w kierunku przeróbki ropy i produkcji wyrobów pochodzenia naftowego. Istotnym obszarem działalności jest produkcja estrów metylowych oraz gliceryny farmaceutycznej. Ścieki przemysłowe pochodzące z tej produkcji wymagają zastosowania innych metod oczyszczania niż stosowanych dla „klasycznych” ścieków rafineryjnych. W planach strategicznych Spółki jest również budowa nowej lub modernizacja obecnej elektrociepłowni.
Główna wartość Spółki generowana będzie w dalszym ciągu w filarze produktowym Spółki, dlatego w tym zakresie zaplanowana została największa część inwestycji. W segmencie rafineryjnym strategia skupia się na zwiększeniu efektywności posiadanych aktywów i osiągnięciu lepszych wyników operacyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN