Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BHP
ORLEN Południe S.A. prowadząc swoją działalność dąży do tego, aby była ona wykonywana w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i innych osób działających lub przebywających na jej terenie  lub w jej otoczeniu.
W spółce wdrożony i certyfikowany jest System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy 45001:2018. Kierunki działania i zamierzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały w zatwierdzonej przez Zarząd Spółki „Polityce jakości, środowiskowej i BHP”.
W działaniach prewencyjnych wykorzystywane są zarówno standardy, jak i dobre praktyki stosowane w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Prowadzone są działania zmierzające do  jak najlepszych  zasad  współpracy z Kontraktorami. Wprowadzone zostały „Zasady środowiskowe i bhp obowiązujące na terenie ORLEN Południe”.
Poprzez liczne działania (np. wdrożenie elektronicznej aplikacji  „zgłoś zagrożenie”, organizowane cykliczne ćwiczenia operacyjno-ratownicze z udziałem kontraktorów czy organizowany corocznie „Tydzień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”), zarówno pracownicy, jak i osoby przebywające na ternie naszej spółki uczestniczą w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy oraz doskonaleniu systemu zarządzania bhp.
 
Służba BHP pełni nadzór nad  bezpieczeństwem i higieną pracy w ORLEN Południe S.A. oraz w spółkach zlokalizowanych na jej terenie, z którymi została podpisana umowa o świadczeniu usług.
 
 
KONKURS
 
tapeta.jpg
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA
 
 
INFORMACJE_NA_TEMAT_RODKOW_BEZPIECZESTWA_I_SPOSOBU_POSTPOWANIA_W_PRZYPADKU_WYSTPIENIA_POWANEJ_AWARII_PRZEMYSOWEJ_JED_2005204.pdfInformacje lokalizacja Jedlicze.pdf
 
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN