Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
BHP
ORLEN Południe S.A. prowadząc swoją działalność dąży, aby była ona wykonywana w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i innych osób działających lub przebywających na jej terenie  lub w jej otoczeniu.
W spółce wdrożony i certyfikowany jest System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001. Kierunki działania i zamierzenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  określone zostały w zatwierdzonej przez Zarząd Spółki „Polityce jakości, środowiskowej i BHP”.
W działaniach prewencyjnych wykorzystywane są zarówno standardy jak i dobre praktyki stosowane w spółkach GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN.
Prowadzone są działania zmierzające do  jak najlepszych  zasad  współpracy z Kontraktorami. Wprowadzone zostały „Zasady środowiskowe i bhp obowiązujące na terenie przemysłowym ORLEN Południe” oraz „Ogólne zasady bezpieczeństwa - Informator dla osób przebywających na terenie przemysłowym ORLEN Południe.”
Poprzez liczne działania (np. wdrożenie elektronicznej aplikacji  „zgłoś zagrożenie”, organizowane cykliczne ćwiczenia operacyjno-ratownicze z udziałem kontraktorów, czy organizowany corocznie „Tydzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”) zarówno pracownicy jak i osoby przebywające na ternie naszej spółki uczestniczą w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy oraz  doskonaleniu systemu zarządzania bhp.
Służba BHP pełni nadzór nad  bezpieczeństwem i higieną pracy w ORLEN Południe S.A. oraz w spółkach zlokalizowanych na jej terenie, z którymi została podpisana umowa o świadczeniu usług.
 
 
KONKURS
 
tapeta.jpg
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN