Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Statut
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Statutu spółki ORLEN Południe S.A., która została przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dnia 5 listopada 2019 roku.
 
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN