Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Statut
 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Statutu spółki ORLEN Południe S.A., która została przyjęta uchwałą nr 111 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dnia 14 listopada 2017 roku.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN