Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Południe Spółka Akcyjna
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl


Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, Regon: 272696025; kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 209 123 180,00 zł 

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
 
 

Marki Grupy ORLEN