Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia Firmy
ORLEN Południe S.A. to Spółka powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN ORLEN. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną Sp. z o.o., które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia S.A.

Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A. koncentruje się na  głównych segmentach produktowych zw. z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Uzupełnieniem oferty są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

ORLEN Południe to także nowoczesny terminal paliw dzięki któremu Spółka jest głównym operatorem logistycznym GK ORLEN w południowej Polsce.

Ważniejsze daty:

Rok Wydarzenie
1895 Andrzej Hrabia Potocki oficjalnie rozpoczyna budowę Rafinerii Nafty w Trzebini
1899 Hanowerskie Galicyjskie Gwarectwo Naftowe uruchomia Rafinerię w Jedliczu – prowadzono rektyfikacje benzyn oraz rafinacje nafty kwasem siarkowym
1897 zgodnie z potrzebami rynku, w zakładzie w Trzebini trwa produkcja nafty oświetleniowej w różnych gatunkach: cesarska, salonowa, gospodarcza oraz eksportowa - miesięczna zdolność produkcyjna rafinerii wzrosła wówczas do tysiąca ton
1919 Rafineria w Jedliczu zostaje przejęta przez Firmę Dabrowa Towarzystwo Naftowe z ograniczoną poręką z siedzibą w Drohobyczu - konkurencyjność Rafinerii rośnie ze względu na przerób wysokiej jakości ropy wydobywanej w sąsiednich miejscowościach
1939 Rafineria w Jedliczu zostałe przejęta przez władze okupacyjne, które zarządzały nią do 1944 r. - podczas ewakuacji rozmontowano i wywieziono większość urządzeń i maszyn
1944 nad Trzebinią pojawiły się alianckie bombowce, których celem była pracująca dla potrzeb Wermachtu Rafineria. Naloty zrównały z ziemią prawie całą część starej rafinerii
1945 Rafineria w Jedliczu wznawia produkcję
1950-1955 Rafineria Nafty Trzebinia była inwestycją planu sześcioletniego - pozwoliło to w 1951 roku uruchomić pierwszą w Polsce dwustopniową destylację rurowo – wieżową, która mogła przerobić ćwierć miliona ton ropy
1963 Rafineria w Jedliczu – jako pierwsza rafineria w Polsce – rozpoczęła regenerację olejów odpadowych
70-te lata kontynuowano przerób ropy naftowej - Rafineria Trzebinia, jako jeden z najstarszych ośrodków funkcjonowała pomimo powstających już wtedy dużych zakładów rafineryjno - petrochemicznych w Polsce i w Europie
90-te lata Rafineria Trzebinia produkowała benzyny: etanolową i bezołowiową, oleje napędowe, oleje silnikowe AQUILA, asfalty i parafiny
1995 przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa - Rafinerię Trzebinia S.A.
1996 w Rafinerii Jedlicze oddano do użytkowania instalację TDA (instalacja destylacji olejów przepracowanych)
1996 przekształcenie Rafinerii w Jedliczu z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną pod firmą Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna
1997 zawarte zostało porozumienie między Naftą Polską S.A. a Petrochemią Płock S.A., na podstawie którego, Petrochemia Płock SA przejęła 75% akcji Rafinerii Trzebinia S.A. i została jej inwestorem strategicznym
1999 w wyniku utworzenia Polskiego Koncernu Naftowego S.A. powstałego z połączenia Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A. Rafineria Trzebinia została włączona w struktury PKN jako Spółka Grupy Kapitałowej Koncernu
2001 w Rafinerii Nafty Jedlicze oddano do użytkowania instalację HOP (instalacja hydrorafinacji olejów przepracowanych) w ten sposób powstał w Rafinerii ciąg specjalistycznych instalacji do regeneracji olejów odpadowych
2002–2004 w Rafinerii Trzebinia podjęto działania restrukturyzacyjne w ramach wdrażania nowoczesnych technologii:
  • Budowa instalacji do produkcji biodiesla
  • Budowa instalacji do hydrorafinacji parafin
  • Budowa instalacji do produkcji świec oraz zniczy
2004 w Rafinerii Trzebinia zakończony został plan inwestycyjny obejmujący budowę instalacji do produkcji biodiesla oraz instalacji do hydrorafinacji parafiny
2006 Rafineria Trzebinia, jako pierwszy w Polsce producent biopaliw została odznaczona Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” za produkt o nazwie handlowej „ON BIO 10”
2007 wznowienie w Rafinerii Trzebina przerobu ropy naftowej (pochodzenia krajowego)
2007 w Rafinerii Nafty Jedlicze oddano do użytkowania instalację Rozpuszczalników produkującą rozpuszczalniki węglowodorowe
2008 Rafineria Trzebinia została laureatem nagrody dla linii produktów BIO w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku 2008"
2009 Rafineria Trzebinia podpisała z PGNiG S.A. umowę na dostawy ropy naftowej z polskich złóż - umowa została zawarta na czas nieokreślony
2010 Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla Rafinerii Nafty Jedlicze - nagroda przyznana za technologię pn. „Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych”, wdrożoną i stosowaną w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. od 2007 roku. Technologia, której współwłaścicielem – obok Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. - jest Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – otrzymała to wyróżnienie w kategorii „Przedsięwzięcia Innowacyjne”
2011 Skarb Państwa sprzedał posiadany pakiet akcji Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. na rzecz PKN ORLEN S.A.
2012 PKN ORLEN S.A. zostaje jednym właścicielem Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
05.01.2015 połączenie Rafinerii Trzebinia S.A. – jako spółki przejmującej oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. – jako spółki przejmowanej, z jednoczesną zmianą nazwa firmy Rafineria Trzebinia S.A. na ORLEN Południe S.A.
 
 

Marki Grupy ORLEN