Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia Firmy
ORLEN Południe S.A. to Spółka powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN ORLEN. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax Sp. z o.o. i Zakładową Strażą Pożarną Sp. z o.o., które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia S.A.

Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A. koncentruje się na  głównych segmentach produktowych zw. z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Uzupełnieniem oferty są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

Ważniejsze daty:

Rok Wydarzenie
1895 Andrzej Hrabia Potocki oficjalnie rozpoczyna budowę Rafinerii Nafty w Trzebini
1897 zgodnie z potrzebami rynku, w zakładzie w Trzebini trwa produkcja nafty oświetleniowej w różnych gatunkach: cesarska, salonowa, gospodarcza oraz eksportowa - miesięczna zdolność produkcyjna rafinerii wzrosła wówczas do tysiąca ton
1899 Hanowerskie Galicyjskie Gwarectwo Naftowe uruchamia Rafinerię w Jedliczu – prowadzono rektyfikacje benzyn oraz rafinacje nafty kwasem siarkowym
1919 Rafineria w Jedliczu zostaje przejęta przez Firmę Dabrowa Towarzystwo Naftowe z ograniczoną poręką z siedzibą w Drohobyczu - konkurencyjność Rafinerii rośnie ze względu na przerób wysokiej jakości ropy wydobywanej w sąsiednich miejscowościach
1939 Rafineria w Jedliczu zostaje przejęta przez władze okupacyjne, które zarządzały nią do 1944 r. - podczas ewakuacji rozmontowano i wywieziono większość urządzeń i maszyn
1944 nad Trzebinią pojawiają się alianckie bombowce, których celem jest pracująca dla potrzeb Wermachtu Rafineria. Naloty zrównały z ziemią prawie całą część starej rafinerii
1945 Rafineria w Jedliczu wznawia produkcję
1950-1955 Rafineria Nafty Trzebinia jest inwestycją planu sześcioletniego. Pozwoliło to w 1951 roku uruchomić pierwszą w Polsce dwustopniową destylację rurowo-wieżową, która mogła przerobić ćwierć miliona ton ropy
1963 Rafineria w Jedliczu, jako pierwsza rafineria w Polsce rozpoczyna regenerację olejów odpadowych
70-te lata kontynuowanie przerobu ropy naftowej. Rafineria Trzebinia, jako jeden z najstarszych ośrodków funkcjonowała pomimo powstających już wtedy dużych zakładów rafineryjno - petrochemicznych w Polsce i w Europie
90-te lata Rafineria Trzebinia produkuje benzyny: etanolową i bezołowiową, oleje napędowe, oleje silnikowe AQUILA, asfalty i parafiny
1995 przedsiębiorstwo państwowe zostaje przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa - Rafinerię Trzebinia S.A.
1996 w Rafinerii Jedlicze oddana zostaje do użytkowania instalacja TDA (instalacja destylacji olejów przepracowanych)
1996 przekształcenie Rafinerii w Jedliczu z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną pod firmą Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna
1997 zawarte zostałje porozumienie między Naftą Polską S.A. a Petrochemią Płock S.A., na podstawie którego, Petrochemia Płock SA przejmuje 75% akcji Rafinerii Trzebinia S.A. i zostaje jej inwestorem strategicznym
1999 w wyniku utworzenia Polskiego Koncernu Naftowego S.A. powstałego z połączenia Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A. Rafineria Trzebinia zostaje włączona w struktury PKN jako Spółka Grupy Kapitałowej Koncernu
2001 w Rafinerii Nafty Jedlicze oddana zostaje do użytkowania instalacja HOP (instalacja hydrorafinacji olejów przepracowanych). W ten sposób powstał w Rafinerii ciąg specjalistycznych instalacji do regeneracji olejów odpadowych
2002–2004 w Rafinerii Trzebinia podjęte zostają działania restrukturyzacyjne w ramach wdrażania nowoczesnych technologii:
  • budowa instalacji do produkcji biodiesla
  • budowa instalacji do hydrorafinacji parafin
  • budowa instalacji do produkcji świec oraz zniczy
2004 w Rafinerii Trzebinia zakończony zostaje plan inwestycyjny obejmujący budowę instalacji do produkcji biodiesla oraz instalacji do hydrorafinacji parafiny
2006 Rafineria Trzebinia, jako pierwszy w Polsce producent biopaliw zostaje odznaczona Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” za produkt o nazwie handlowej „ON BIO 10”
2007 wznowienie w Rafinerii Trzebina przerobu ropy naftowej (pochodzenia krajowego)
2007 w Rafinerii Nafty Jedlicze oddana zostaje do użytkowania instalacja Rozpuszczalników produkująca rozpuszczalniki węglowodorowe
2008 Rafineria Trzebinia zostaje laureatem nagrody dla linii produktów BIO w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku 2008"
2009 Rafineria Trzebinia podpisuje z PGNiG S.A. umowę na dostawy ropy naftowej z polskich złóż. Umowa została zawarta na czas nieokreślony
2010 Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla Rafinerii Nafty Jedlicze. Nagroda przyznana za technologię pn. „Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych”, wdrożoną i stosowaną w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. od 2007 roku. Technologia, której współwłaścicielem – obok Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. - jest Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – otrzymała to wyróżnienie w kategorii „Przedsięwzięcia Innowacyjne”
2011 Skarb Państwa sprzedaje posiadany pakiet akcji Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. na rzecz PKN ORLEN S.A.
2012 PKN ORLEN S.A. zostaje jednym właścicielem Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
05.01.2015

połączenie Rafinerii Trzebinia S.A. – jako spółki przejmującej oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. – jako spółki przejmowanej, z jednoczesną zmianą nazwa firmy Rafineria Trzebinia S.A. na ORLEN Południe S.A.

2019 ​Komitet Strategii PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o uruchomieniu realizacji Programu Budowy Biorafinerii  w ORLEN Południe S.A.
​2019 ​oddanie do użytku inwestycji Nowe Źródło Ciepła w rafinerii w Trzebini. Zbudowane zostały m.in.: kotłownia gazowa, stacja uzdatniania wody, stacja przygotowania gazu, rurociągi gazu wysokiego i niskiego ciśnienia
2019 podpisanie umowy na zakup licencji i projektu bazowego instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii w Jedliczu​
2019 ​wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Instalacji do produkcji glikolu propylenowego (1,2 – MPG) na drodze konwersji gliceryny destylowanej 99,5 % w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN Południe S.A. w Trzebini. Jest to pierwsza w Polsce i druga, a jednocześnie największa instalacja tego typu w Europie
​2020 ​oddanie do użytku nowej oczyszczalni ścieków w trzebińskiej rafinerii​
​2020

​rozpoczęcie budowy pilotażowej instalacji do produkcji​ kwasu mlekowego w Trzebini

2020​ ​zakup biogazowni rolniczej w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka - pierwszej tego typu instalacji w ramach programu biogazowego, zakładającego utworzenie sieci biometanowni na terenie kraju.
2021 ​zakończenie budowy i uruchomienie w trzebińskiej rafinerii pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego​
​2021 ​zakup biogazowni rolniczych w miejscowości w gminach Szepietowo oraz Jeżewo, a także rozpoczęcie budowy biometanowni w Głąbowie, w gminie Ryn
​2022 ​​rozpoczęcie budowy instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME w Trzebini
​2022 ​uruchomienie w Trzebini pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizów​
​2022 ​podpisanie umowy na budowę instalacji do produkcji Bioetanolu II Generacji w Jedliczu
​2022 ​uruchomienie w Trzebini pierwszego w Polsce hubu wodorowego i mobilnej stacji tankowania paliwa wodorowego w Krakowie
​2023 ​podpisanie umowy na budowę tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie. Zakład będzie przerabiał 500 tysięcy ton rzepaku i wytwarzał rocznie 200 tysięcy ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw.
​2023 uruchomienie ​instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME w Trzebini​, produkującej 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN