Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd

Marcin Rej

Prezes Zarząd

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył studia menadżerskie Master of Business Administration na Politechnice Krakowskiej.
W 2000 roku złożył egzamin na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu działalnością spółek poparte licznymi sukcesami na stanowisku prezesa zarządu. Posiada Certyfikat do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów.
więcej» 


Mariola Frukacz

Członek Zarządu

Ukończyła studia inżynierskie na kierunku Ekonomia ze specjalnością Zarządzanie i Ekonomia w Ochronie Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Jest absolwentką studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej. Posiada Certyfikat do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów.
więcej» 

Tomasz Sanecki

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Rzeszowie, studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i PIKW w Warszawie. Absolwent programu ICAN Power PRO na ICAN Institute w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration MBA na Collegium Humanum w Warszawie. Posiada doświadczenie zarządcze zarówno w instytucjach publicznych, podmiotach komercyjnych i spółkach Skarbu Państwa.
więcej» 

Marcin Moksa

Członek Zarządu 

Absolwent  Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration MBA na Collegium Humanum w Warszawie. Ukończył kurs głównych księgowych oraz kurs dla kandydatów do rad nadzorczych. Uczestniczył w wielu szkoleniach menadżerskich, zarządzania zespołem, technik negocjacji i programistycznych.
 

Zbigniew Kuźma

Członek Zarządu 

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zarządzanie i marketing oraz finanse. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Energetyka jądrowa na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami, portfelami oraz ryzykiem potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® MoR®.
                                                                                                                                                                                
 
 

Marki Grupy ORLEN