Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
CSR
ORLEN Południe jest integralną częścią lokalnej społeczności dlatego też ze szczególną starannością i uwagą traktuje zasady CSR. Obok podstawowej działalności biznesowej firma zwraca szczególną uwagę na interesy swoich pracowników, najbliższego otoczenia oraz lokalnych władz. Szeroko rozumiane interesy społeczne, dbałość o najwyższą jakość produktów i usług, wysokie standardy technologiczne i etyczne oraz ochrona środowiska naturalnego to elementy, które znajdują się w centrum zainteresowania Spółki.

Idea Corporate Social Responsibility pozwala uniknąć krótkowzrocznego, nastawionego na zysk podejścia do funkcjonowania firmy i jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Zrównoważony rozwój to umiejętność zachowania proporcji pomiędzy działalnością biznesową, wzrostem gospodarczym oraz rozwojem społecznym w odniesieniu do najbliższego otoczenia Spółki. Takie podejście pozwala szerzej spojrzeć na działalność firmy i daje szansę na rozwój także przyszłym pokoleniom. Na sukcesy i rozwój Spółki poza aspektami ekonomicznymi składa się także kapitał w postaci pracowników, lokalna społeczność oraz zaspokajanie wymagań i potrzeb klientów i kooperantów. CSR jest dla ORLEN Południe naturalnym następstwem funkcjonowania na rynku oraz sposobem na jak najlepsze wypełnianie oczekiwanych funkcji firmy i jej misji.
 
 

Marki Grupy ORLEN