Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energetyka w ORLEN Południe S.A.

ORLEN Południe S.A., prowadzi działania zmierzające w kierunku pełnego pokrycia potrzeb własnych i odbiorców zewnętrznych na media energetyczne o wymaganych parametrach, przy możliwie jak najniższych kosztach realizacji oraz jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu tych mediów.

Powyższe działania realizowane są przez Jednostkę Organizacyjną Energetyka funkcjonującą w dwóch zakładach: w Zakładzie w Jedliczu i w Zakładzie w Trzebini, których podstawowe zadania to:

  • produkcja mediów energetycznych i energii elektrycznej,
  • zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
  • dystrybucja mediów energetycznych, para, CO, powietrze, azot, woda,
  • sprzedaż ciepła, wody pitnej, chłodniczej, przemysłowej, zdemineralizowanej, powietrza osuszonego, technologicznego, azotu.

 

ORLEN Południe S.A. posiada następujące koncesje dotyczące zakresu energetyki, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej,
  • Koncesja na wytwarzanie ciepła,
  • Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN