Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka Dobroczynności
ORLEN Południe jako Spółka z Grupy ORLEN swoją Politykę Dobroczynności opiera o zasady wypracowane i przyjęte przez Koncern. Wśród nich znajdują się m.in. takie priorytety jak ochrona zdrowia, wspieranie służb ratowniczych i podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz projekty edukacyjno–wychowawcze.
Chce w szczególności aktywnie działać na rzecz lokalnych społeczności zlokalizowanych wokół zakładów produkcyjnych w Trzebini i Jedliczu. Chętnie włącza się w programy służące wyrównywaniu szans i akcje mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Szczególną uwagę zwraca na pomoc społeczną, akcje edukacyjne kierowane głównie do najmłodszych mieszkańców, akcje związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach, wspieraniem sportu wśród młodzieży oraz działalnością proekologiczną.
 
 

Marki Grupy ORLEN