Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dotacje Unijne
unia.jpg

W dniu 05.01.2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o połączeniu Rafinerii Trzebinia S.A. – jako spółki przejmującej oraz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. – jako spółki przejmowanej. Jednocześnie zmianie uległa nazwa firmy Rafineria Trzebinia S.A. na ORLEN Południe S.A.

Z dniem 05.01.2015r. Spółka ORLEN Południe S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

ORLEN Południe S.A. w oparciu o przeprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 4.2 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska oraz w oparciu o ogłoszoną w dniu 23.04.2014 r. listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, w ramach działania 4.2 – III runda konkursowa - planuje w latach 2014 – 2015 realizację następujących projektów inwestycyjnych:

  1. „Modernizacja/rozbudowa instalacji DOP, pod kątem ograniczenia energochłonności procesu”
    Projekt nr POIŚ.04.02.00-00-009/14

  2. „Modernizacja/rozbudowa Hydrorafinacji, pod kątem zagospodarowania gazów procesowych”
    Projekt nr POIŚ.04.02.00-00-012/14

  3. „Zagospodarowanie gazów procesowych z instalacji Rozpuszczalniki, jako uzupełnienia gazu obiegowego”
    Projekt nr POIŚ.04.02.00-00-013/14


Aktualne przetargi/zamówienia dla realizacji przez ORLEN Południe S.A. ww. projektów:

1. Projekt nr POIŚ.04.02.00-00-009/14 - „Modernizacja/rozbudowa instalacji DOP, pod kątem ograniczenia energochłonności procesu”.

Nazwa zamówienia Termin ogłoszenia przetargu Stan realizacji
Opracowanie dokumentacji projekowo - kosztorysowej 25.03.2013 r. Postępowanie zakończone
Dostawa wyminników ciepła płaszczowo - rurowych 09.07.2013 r. Postępowanie zakończone
Realizacja dostaw, robót i usług związanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja/rozbudowa instalacji DOP, pod kątem ograniczenia energochłonności procesu - ETAP I” 19.05.2014 r. Postępowanie zakończone
Realizacja dostaw, robót i usług związanych z modernizacją pieca pH401 pod kątem zwiększenia jego sprawności energetycznej 21.07.2014 r. Postępowanie unieważnione
Realizacja dostaw, robót i usług związanych z modernizacją pieca pH401 pod kątem zwiększenia jego sprawności energetycznej 12.11.2014 r. Postępowanie zakończone2. Projekt nr POIŚ.04.02.00-00-012/14 - „Modernizacja/rozbudowa Hydrorafinacji, pod kątem zagospodarowania gazów procesowych”.

Nazwa zamówienia Termin ogłoszenia przetargu Stan realizacji
Opracowanie dokumentacji projekowej 03.06.2013 r. Postępowanie zakończone
Realizacja dostaw, robót i usług związanych z kompleksowa realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja/ rozbudowa Hydrorafinacji, pod kątem zagospodarowania gazów procesowych” 29.05.2014 r. Postępowanie zakończone3. Projekt nr POIŚ.04.02.00-00-013/14 - „Zagospodarowanie gazów procesowych z instalacji Rozpuszczalniki, jako uzupełnienia gazu obiegowego”.

Nazwa zamówienia Termin ogłoszenia przetargu Stan realizacji
Opracowanie dokumentacji projekowej 23.06.2014 r. Postępowanie zakończone
Wykonanie wpięć/przyłączy rurociągowych na instalacji Rozpuszczalniki oraz instalacji Hydrorafinacji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gazów procesowych z instalacji Rozpuszczalniki, jako uzupełnienie gazu obiegowego” 28.10.2014 r. Postępowanie zakończone
Roboty, dostawy i usługi dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie gazów procesowych z instalacji Rozpuszczalniki, jako uzupełnienie gazu obiegowego na instalacji Hydrorafinacji” 02.02.2015 r. Postępowanie zakończone
​Obsługa geodezyjna ​17.07.2015 r.

Przetarg ogłoszony​

Obsluga geodezyjna


Dokumentacja przetargowa na płycie CD przekazana zostanie podczas wizji lokalnej4. Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja/rozbudowa instalacji DOP, pod kątem ograniczenia energochłonności procesu” oraz „Modernizacja/rozbudowa Hydrorafinacji, pod kątem zagospodarowania gazów procesowych”.

Nazwa zamówienia Termin ogłoszenia przetargu Stan realizacji
Obsługa geodezyjna 30.09.2014 r. Postępowanie zakończone

Ostatnia aktualizacja 17.07.2015 rok.
 
 

Marki Grupy ORLEN