Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zrealizowane projekty

Budowa węzła przygotowania wody dla kotłów parowych w Rafinerii Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna

 
Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
unia.jpg
 
  • Beneficjent: Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
  • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • Wartość projektu: 4 270 000 PLN
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 037 385 PLN
Cele i korzyści - racjonalizacja gospodarki zasobami wodnymi w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. poprzez zmianę obecnie stosowanej technologii przygotowania wody dla kotłów parowych.

 

 
Poprzez realizację projektu nastąpi:

 

  • tablica_190.jpgzmniejszenie o 21 727 m3/rok ilości pobieranej wody rzecznej,
  • redukcja o 69,3 t/rok wytwarzanych na instalacji dekarbonizacji osadów (suchej masy odwodnionej),
  • zmniejszenie o 50MWh/rok zużycia energii,
  • utworzenie nowych środków trwałych w ilości 63 sztuki,
  • zmodernizowanie istniejących środków trwałych w ilości 15 sztuk.

Program Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl

 
 

Marki Grupy ORLEN