Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zrealizowane projekty

Budowa węzła przygotowania wody dla kotłów parowych w Rafinerii Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu: 4 270 000 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 037 385 PLN

 

Cele i korzyści - racjonalizacja gospodarki zasobami wodnymi w Orlen Południe S.A. w zakładzie w Jedliczu .

Poprzez realizację projektu nastąpiło:
 • zmniejszenie o 21 727 m3/rok ilości pobieranej wody rzecznej,
 • redukcja o 69,3 t/rok wytwarzanych na instalacji dekarbonizacji osadów (suchej masy odwodnionej),
 • zmniejszenie o 50MWh/rok zużycia energii,
 • utworzenie nowych środków trwałych w ilości 63 sztuki,
 • zmodernizowanie istniejących środków trwałych w ilości 15 sztuk

 

 

Projekt pn.: „Modernizacja/rozbudowa instalacji Hydrorafinacji pod kątem zagospodarowania gazów procesowych”

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu (netto) : 993 600 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 144 000,00 PLN

 

Cele i korzyści - ograniczenia energochłonności procesu produkcyjnego.
Poprzez realizację projektu nastąpiło:
 • zmniejszenie emisji:
  • dwutlenku siarki SO2 o 0,00408 [Mg/rok],
  • tlenków azotu  NOx o 0,3945 [Mg/rok],
  • tlenku węgla CO o 0,056 [Mg/rok],
  • dwutlenku węgla CO2 o 412,807 [Mg/rok],
  • pyłu o 0,0026 [Mg/rok],
 • zmniejszenie zużycia energii  o 2107,24 [MWh/rok] (odpowiada wielkości ograniczenia zużycia gazu ziemnego o 205 540 m3/rok.

 

Projekt pn.: „Modernizacja/rozbudowa instalacji DOP pod kątem ograniczenia energochłonności procesu”.

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu (netto) : 5 188 072,16 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 430 400,00 PLN
 
Cele i korzyści - ograniczenia energochłonności procesu produkcyjnego.
Poprzez realizację projektu nastąpi:
 • zmniejszenie emisji:
  • dwutlenku siarki SO2 o 0,0070 [Mg/rok],
  • tlenków azotu  NOx o 0,6720 [Mg/rok],
  • tlenku węgla CO o 0,0942 [Mg/rok],
  • dwutlenku węgla CO2 o 702,52 [Mg/rok],
  • pyłu o 0,0052 [Mg/rok],
 • zmniejszenie zużycia wody chłodniczej o 2500 m3/rok
 • mniejszenie zużycia energii  o mniejszenie zużycia energii o 4 464,94 MWh/rok ( co odpowiada sumie oszczędności energetycznej z tytułu zmniejszenia ilości zużytego gazu ziemnego, energii elektrycznej  i energii cieplnej).

 

Projekt pn.: „Zagospodarowanie gazów procesowych z instalacji Rozpuszczalniki jako uzupełnienie gazu obiegowego ”

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2, priorytet IV z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
unia.jpg 
 
 • Beneficjent: Orlen Południe S.A.
 • Instytucja wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wartość projektu (netto) : 2 243 609,17  PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 555 000,00 PLN
 
Cele i korzyści - zagospodarowanie zasiarczonego gazu wodorowego z instalacji Rozpuszczalniki jako uzupełnienia gazu obiegowego w instalacji Hydrorafinacji.
Poprzez realizację projektu nastąpi:
 • zmniejszenie emisji:
  • dwutlenku siarki SO2 o 0,0092 [Mg/rok],
  • tlenków azotu  NOx o 0,883 [Mg/rok],
  • tlenku węgla CO o 0,124 [Mg/rok],
  • dwutlenku węgla CO2 o 923,865 [Mg/rok],
  • pyłu o 0,006 [Mg/rok],
 • zmniejszenie zużycia energii o 4 716,01 [MWh/rok] (co odpowiada wielkości ograniczenia zużycia gazu ziemnego o 460 000 m3/rok)

 

Program Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl

 

 
 

Marki Grupy ORLEN