Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gliceryna destylowana

Gliceryna powstaje w procesie produkcji biodiesla. Ponadto otrzymywana jest również wskutek hydrolizy tłuszczów oraz jako jeden z produktów fermentacji glukozy. Gliceryna może być również pozyskiwana na drodze syntetycznej z propylenu.

W ORLEN Południe w wysokiej klasy instalacji oczyszczania otrzymuje się produkt o dwóch stopniach czystości: glicerynę techniczną oraz glicerynę destylowaną.

Powstająca w procesie produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) alkaliczna gliceryna surowa jest neutralizowana kwasem siarkowym i poddawana procesowi oddzielenia wolnych kwasów tłuszczowych, siarczanu potasu, nieprzereagowanego metanolu i wody. Gliceryna techniczna poddawana jest rektyfikacji (pod obniżonym ciśnieniem) i adsorpcji na węglu aktywnym w celu oczyszczenia i otrzymania gliceryny destylowanej. Wysokiej jakości instalacja do rektyfikacji pozwala nam uzyskać glicerynę o stopniu koncentracji powyżej 99,5%.

 

ZASTOSOWANIE

 • do produkcji materiałów wybuchowych
 • do produkcji polioli
 • do zastosowań technicznych (płyny eksploatacyjne, farby, lakiery, rozpuszczalniki manometry),
 • w chemii gospodarczejTRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w autocysternach
 • gliceryna destylowana nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
 • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia
 • na życzenie Klienta: produkt pełniony do opakowań podstawionych przez Klienta (flexitank, mauzer
 • załadunek: odgórny
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.30 i od 14.15 do 16.00
 • miejsce załadunku: Terminal Bio
 • kod CN produktu: 2905 45 0WYMAGANIA​ DLA GLICERYNY DESTYLOWANEJ​

​​Własność

​Parametry wymagane
​Gęstość w temp. 20°C, [g/cm3], n.n.

​1,2000
​Zawartość gliceryny, [%(m/m)], n.n.

​99,5
​Barwa, Hazen, n.w.

​15
​Zawartość popiołu siarczanowego, [%(m/m)], n.w.

​0,01
​Zawartość wody, [%(m/m)], n.w.

​0,5
​Współczynnik załamania światła

​1,460 – 1,475
​Chlorki, [ppm], n.w.

​10
​Kwasowość, [ilość zużytego NaOH w ml], n.w.

​0,25
​Zawartość chlorowcopochodnych, [ppm], n.w.

​35
​Zawartość estrów,[ilość zużytego HCl w ml]

​8,0 – 10,0
​Cukier

​wytrzymuje
​Zawartość metali ciężkich, [ppm], n.w.

​5
​Zawartość aldehydów, [ppm], n.w.

​10PLIKI DO POBRANIA​​​​

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN