Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Sprzedaż  i Obsługa klienta

Michał Ludwikowski

Dyrektor Handlowy

​​tel. +48 24 201 02 51
kom. +48 665 440 540

Parafiny

Tomasz Marciniec

Przedstawiciel Handlowy

​​tel. +48 24 201 02 77
kom. +48 601 518 084

tomasz.marciniec@orlen.pl

Magdalena Kozińska

​Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 02 72
fax: +48 24 367 74 52
kom. +48 609 032 714

magdalena.kozinska@orlen.pl

​​Radosław Grabowski

Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 00 77
kom. +48 601 414 964

radoslaw.grabowski@orlen.pl

​Małgorzata Dąbrówka

Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 00 61
kom. +48 663 730 175

malgorzata.dabrowka@orlen.pl

Gliceryny

Dagmara Głowacka

​Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 00 69
fax: +48 24 367 74 17
kom. +48 607 465 255

dagmara.glowacka@orlen.pl

Rozpuszczalniki

​Mariusz Kopciuch​

Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 07 16
kom. +48 605 092 246

mariusz.kopciuch@orlen.pl

Estry, destylaty, benzyny

Agnieszka Mentel-Januszek

Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 68
fax: +48 24 367 74 17
kom. +48 601 430 864
 

​Rafał Dygutowicz

Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 00 96
kom: +48 669 550 062
 
Oleje opałowe

Piotr Bebel

Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 00 60
fax: +48 24 367 74 17
kom: +48 601 439 037

piotr.bebel@orlen.pl

Katarzyna Schleis

Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 01 19
fax: +48 24 367 74 17
kom: +48 605 437 787
 
Oleje bazowe

Piotr Bugajski

Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 07 17
fax: +48 13 43 84 677
kom. +48 603 950 885

piotr.bugajski@orlen.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:
1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN