Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wosk do plasteliny
Wosk do plasteliny jest produktem otrzymywanym w procesie komponowania stałych węglowodorów naftowych. Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN 71-3:2019-07 „Bezpieczeństwo zabawek - część 3: migracja określonych pierwiastków”
 
ZASTOSOWANIE:
·         Produkt przeznaczony jest do produkcji plasteliny.
 
TRANSPORT I SPRZEDAŻ
·         Sprzedaż w workach po 20 kg
·         Wosk do plastaliny nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
·         Załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 14.00
·         Miejsce załadunku: Magazyn główny
 
 
WYMAGANIA DLA WOSKU DO KREDEK
Własność
Parametry wymagane
Temperatura krzepnięcia, [°C] min.
60
Lepkość kin. w 100°C, mm2/s, min.
7,5
​Penetracja w 25C, x0,1 mm, max. 45
 
 
 

Marki Grupy ORLEN