Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wosk K-60
Wosk K-60 jest produktem otrzymywanym w procesie komponowania rafinowanych produktów parafinowych.
 
ZASTOSOWANIE:
·         Przemysł świecarski – powlekanie knotów
 
TRANSPORT I SPRZEDAŻ
·         sprzedaż w workach (20 kg)
·         wosk K-60 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
·         załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 14.00
·         miejsce załadunku: Magazyn główny
 
 
WYMAGANIA DLA WOSKU K-60
Własność
Parametry wymagane
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max.
22 - 28
Temperatura kroplenia, [°C]
60
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]
5,0 – 7,0
 
Pliki do pobrania:
 
 
 

Marki Grupy ORLEN