Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wosk K-70
Wosk K-70 jest mieszaniną głęboko rafinowanych stałych węglowodorów naftowych  z modyfikatorami struktury.

ZASTOSOWANIE:

·         Przemysł świecarski – powlekanie knotów
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

·         sprzedaż w kartonach (karton 30 kg)
·         wosk K-70 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
·         załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 14.00
·         miejsce załadunku: Magazyn główny
 
 

WYMAGANIA DLA WOSKU K-70

Własność
Parametry wymagane
Barwa Saybolt, min.
18 - 30
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max.
10 -16
Temperatura krzepnięcia, [°C]
64 - 70
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]
5,0 – 7,0
Zawartość oleju [% wag.], maks.
1
 
Pliki do pobrania:
 
 
 

Marki Grupy ORLEN