Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Mix K
Mix K jest mieszaniną stałych węglowodorów naftowych
 

ZASTOSOWANIE:

·         emulsje woskowo - parafinowe
·         produkcja rozpałek do grillów i kominków
·         przemysł zniczowy

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

·         sprzedaż w luzie
·         Mix K nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
·         autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia (wyjątek stanowią autocysterny po produktach parafinowych),
·         załadunek: 24 h na dobę 7 dni w tygodniu,
·         miejsce załadunku: Stanowisko pełnienia MIX’ów
 
 

WYMAGANIA DLA MIX K

Własność
Parametry wymagane
Zawartość oleju, [% wag.], max.
12 - 16
Temperatura krzepnięcia, [°C], min.
48
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm2/s]
4,8 – 5,4
 
Pliki do pobrania:
KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN