Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Mix HDC
MIX HDC jest mieszaniną stałych węglowodorów naftowych.

 
 

ZASTOSOWANIE:

 • przemysł zniczowy
 • produkcja rozpałek do grillów i kominków
 • przemysł drzewny
  • emulsje woskowo - parafinowe​
  • impregnacja drewna
TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • sprzedaż w autocysternach
 • Mix HDC nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
 • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia
 • załadunek: 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia MIXów 

WYMAGANIA DLA MIX HDSC

Własność

Parametry wymagane
​Metoda badania
Zawartość oleju, [% wag.], max.

8,0-15,0
​ASTM D 721-17
Temperatura krzepnięcia, [°C], min.

54
​PN ISO 2207
​Temperatura zapłonu, COC, min.

200​ ​PN-EN ISO 2592
Lepkość kinematyczna w 100°[mm²/s]​

5,0-7,0
​PN-EN ISO 3104
 

PLIKI DO POBRANIA:


​​​​​​​​​​
KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN