Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Mix HDC
MIX HDC jest mieszaniną stałych węglowodorów naftowych stosowanych w produkcji emulsji woskowo-parafinowych do impregnacji drewna. 
 
 

ZASTOSOWANIE:

  • produkcja emulsji woskowo-parafinowych
  • impregnacja drewna
  • przemysł zniczowy
  • produkcja rozpałek do grillów i kominków
 
 
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ: 

  • sprzedaż w luzie
  • Mix HDC nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia (wyjątek stanowią autocysterny po produktach parafinowych)
  • załadunek: 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
  • miejsce załadunku: Stanowisko pełnienia MIXów
 
 

Właściwości:

Własność
Parametry wymagane
​Metoda badania
Zawartość oleju, [% wag.], max.
8,0-15,0
​ASTM D 721-17
Temperatura krzepnięcia, [°C], min.
54
​PN ISO 2207
​Temperatura zapłonu, COC, min. 200​ ​PN-EN ISO 2592
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm2/s]
5,0-7,0
​PN-EN ISO 3104
 
Pliki do pobrania:
 
 
 

Marki Grupy ORLEN