Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej opałowy ciężki 0.5E

​Wysokiej jakości olej opałowy spełniający wymagania stawiane olejom żeglugi morskiej, produkowany wyłącznie z pozostałości uzyskiwanej w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.
Produkowany w Orlen Południe Olej Opałowy Ciężki 0.5E:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki
 • jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji:
  - niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie zmniejszają ryzyko powstawania korozji niskotemperaturowej
  - śladowa zawartość wanadu i sodu minimalizuje ryzyko powstawania korozji wysokotemperaturowej
  - bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji
 • nie zawiera pierwiastków niepalnych, o czym świadczy niska zawartość popiołów
 • podczas magazynowania nie wykazuje tendencji do wytracania szlamów zalegających m.in. w zbiornikach
 • wyróżnia się wysoką jakością i stabilnością
   

  ZASTOSOWANIE

 

 • do opalania pieców przemysłowych

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach 
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
ADR – klasa 9
RID – klasa 9
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90
Klasa/Kod klasyfikacyjny: 9/M6
Grupa pakowania: III

 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 2710 19 66

 

WYMAGANIA DLA OLEJU OPAŁOWEGO CIĘŻKIEGO 0.5E

​Własność ​Parametry wymagane
​1. Gęstość w 15°C, [g/cm3], n.n.​ 0,8901​
​2. ​Temperatura zapłonu, t.z., [°C], n.n. ​62
​3. ​Destylacja pod obniżonym ciśnieniem: do 350°C destyluje, [%(v/v)], n.w. ​29
​4. ​Temperatura płynięcia, [°C], n.w. ​40
​5. ​Lepkość kinematyczna w 100°C, [cSt ], n.w. ​25,0
6.​ ​Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n. ​40,0
​7. ​Zawartość wody, [%(v/v)], n.w. 0​,20
​8. ​Pozostałość po spopieleniu, [%(m/m)]n.w. ​0,20
​9. ​Zawartość siarki, [%(m/m)] ​min. 0.10, max. 0.50
​10. ​Odczyn wyciągu wodnego ​obojętny
​11. Zawartość zanieczyszczeń, [%(m/m)], n.w.​ ​0,30
​12. ​Zawartość wanadu, [mg/kg] ​150​
   

Pliki do pobrania:

KCH_2022_11_OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI 0,5E.pdfKCH_2022_11_OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI 0,5E.pdf


Ogólne warunki sprzedaży​​​

KONTAKT HANDLOWY
​Katarzyna Schleis
Kierownik

​​tel. +48 24 201 01 19
kom: +48 605 437 787
Katarzyna.Schleis@orlen.pl​​Marek Jędros
Product Manager

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
Marek.Jedros@orlen.pl​ 
 
 

Marki Grupy ORLEN