Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Destylat Naftowy Średni

​Niskosiarkowa frakcja dieslowa pozyskiwana w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.


Produkowany w Orlen Południe Destylat Naftowy Średni

 • to doskonały komponent oleju napędowego charakteryzujący się niską zawartością siarki
 • to również ceniony surowiec w procesach dalszej obróbki
   

  ZASTOSOWANIE

 • wsad na instalację HON
 • gotowy komponent oleju opałowego
 • surowiec w procesach specyficznych

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych
 • załadunek do cystern kolejowych: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY, I.N.O.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
ADR – klasa 9
RID – klasa 9
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90
Klasa/Kod klasyfikacyjny: 9/M6
Grupa pakowania: III

 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 2710 19 31

 

WYMAGANIA DLA DESTYLATU NAFTOWEGO ŚREDNIEGO

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1. ​Gęstość w 15°C, [g/cm3], n.w. ​0,860
​2. ​Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], n.w. ​10
​3. ​Temperatura zapłonu, [°C] (t.z.), n.n. ​58
​4. ​Zawartość siarki, [%(m/m)], n.w. ​0,50
​5. ​Skład frakcyjny
- do temperatury 350°C destyluje [%(V/V)], n.n.
​85
 

Pliki do pobrania: 

KCH_2022_12_DESTYLAT NAFTOWY ŚREDNI.pdfKCH_2022_12_DESTYLAT NAFTOWY ŚREDNI.pdf


Ogólne warunki sprzedaży​

​​
KONTAKT HANDLOWY
Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom: +48 605 437 787
Katarzyna.Schleis@orlen.pl​​Marek Jędros
Product Manager

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
Marek.Jedros@orlen.pl​ 
 
 

Marki Grupy ORLEN