Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Biodiesel RME/FAME

​Biodiesel RME/FAME jest stosowany jako biokomponent przy produkcji tradycyjnego oleju napędowego. Biodiesel FAME powstaje w procesie transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem, natomiast Biodiesel RME jest produkowany z oleju rzepakowego.

Posiada właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto jest paliwem odnawialnym i biodegradowalnym. Jego stosowanie obniża całkowitą emisję gazów cieplarnianych (GHG), czego dowodem jest Certyfikat potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Produkowany w Orlen Południe Biodiesel RME/FAME jest zgodny z normami polskimi i europejskimi

 • produkowany na bazie oleju rzepakowego (RME) lub olejów roślinnych (FAME)
 • posiada doskonałe własności niskotemperaturowe
 • bardzo dobre właściwości smarne wpływają korzystnie na pracę i trwałość silnika
 • posiada niską zawartość siarki

 

ZASTOSOWANIE

 •  jako komponent stosowany w mieszance z tradycyjnym olejem napędowym
 •  jako samoistne biopaliwo B100 do bezpośredniego zastosowania w silnikach o zapłonie samoistnym (wysokoprężny)

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach
 • załadunek do autocystern: oddolny i odgórny
 • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
 • godziny otwarcia: poniedziałek od godz. 6.00 do piątku do godziny 22.00
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 3826 00 10

 

WYMAGANIA​ DLA ​Biodiesel RME/FAME

​​ ​Własności ​Parametry wymagane
​B D​ F​
​Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, [%(m/m)], n.n. ​96,5
​Gęstość w temp. 15°C, [kg/m3]

​860,0 ÷ 900,0
​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s]

3,50 ÷ 5,00​
​Temperatura zapłonu, [°C], n.n.

101
​Zawartość siarki UV, [mg/kg], n.w.

10,0​
​Liczba cetanowa, n.n.

​51,0
​Zawartość popiołu siarczanowego, [%(m/m)], n.w.

​0,02
​Zawartość wody, [mg/kg], n.w.

​500
Całkowita zawartość zanieczyszczeń, [mg/kg], n.w.

​24
​Badanie działania korodującego na płytkę z miedzi (3h 500°C), stopień korozji, n.w.

​1
Stabilność oksydacyjna w temp. 110°C, [godz.], n.n.​

​8,0
​Liczba kwasowa, [mg KOH/g], n.w.

​0,50
​Liczba jodowa, [g jodu/100g], n.w.

​120
​Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, [%(m/m)], n.w.
​12,0
​Zawartość estru metylowego kwasów polienowych , [%(m/m)], n.w.

​1
​Zawartość alkoholu metylowego [%(m/m)], n.w.

​0,20
Zawartość monoacylogliceroli, [%(m/m)], n.w.

​0,70
​Zawartość diacylogliceroli, [%(m/m)], n.w.

​0,20
​Zawartość triacylogliceroli, [%(m/m)], n.w.

​0,20
​Zawartość wolnego glicerolu, [%(m/m)], n.w.

​0,02
​Zawartość ogólnego glicerolu, [%(m/m)], n.w.

​0,25
​Zawartość metali grupy I (Na+K), [mg/kg], n.w.

​5,0
​Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)(ICP), [mg/kg], n.w.

​5,0
​Zawartość fosforu, [mg/kg], n.w.

​4,0
​Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) 1), [°C], n.w.
​0 -10​ -20​
​Temperatura mętnienia , [°C], n.w.

​5 ​-3 ​-3
B – okres letni
D – okres przejściowy
F – okres zimowy
 


Pliki do pobrania: 
KONTAKT HANDLOWY
​Agnieszka Mentel-Januszek
Product Manager

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
Agnieszka.Mentel@orlen.pl​ESTRY METYLOWE
 
 
 

Marki Grupy ORLEN