Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Biodiesel RME/FAME

​Biodiesel RME/FAME jest stosowany jako biokomponent przy produkcji tradycyjnego oleju napędowego. Biodiesel FAME powstaje w procesie transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem, natomiast Biodiesel RME jest produkowany z oleju rzepakowego.

Posiada właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto jest paliwem odnawialnym i biodegradowalnym. Jego stosowanie obniża całkowitą emisję gazów cieplarnianych (GHG), czego dowodem jest Certyfikat potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Produkowany w Orlen Południe Biodiesel RME/FAME jest zgodny z normami polskimi i europejskimi

 • produkowany na bazie oleju rzepakowego (RME) lub olejów roślinnych (FAME)
 • posiada doskonałe własności niskotemperaturowe
 • bardzo dobre właściwości smarne wpływają korzystnie na pracę i trwałość silnika
 • posiada niską zawartość siarki

 

ZASTOSOWANIE 

 •  jako komponent stosowany w mieszance z tradycyjnym olejem napędowym

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach
 • załadunek do autocystern: oddolny i odgórny
 • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
 • godziny otwarcia od poniedziałku od godz. 6.00 do soboty do godziny 14.00 w trybie ciągłym
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 3826 00 10

 

Wymagania dla Biodiesel RME/FAME

 

​ ​ ​ ​Własności ​Parametry wymagane
​B D​ F​
1.​ ​Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, [%(m/m)], n.n. ​96,5
​2. ​Gęstość w temp. 15°C, [kg/m3] ​860,0 ÷ 900,0
​3. ​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm2/s] 3,50 ÷ 5,00​
​4. ​Temperatura zapłonu, [°C], n.n. 101
​5. ​Zawartość siarki UV, [mg/kg], n.w. 10,0​
​6. ​Liczba cetanowa, n.n. ​51,0
​7. ​Zawartość popiołu siarczanowego, [%(m/m)], n.w. ​0,02
​8. ​Zawartość wody, [mg/kg], n.w. ​500
​9. Całkowita zawartość zanieczyszczeń, [mg/kg], n.w. ​24
10. ​Badanie działania korodującego na płytkę z miedzi (3h 500°C), stopień korozji, n.w. ​1
11. Stabilność oksydacyjna w temp. 110°C, [godz.], n.n.​ ​8,0
12. ​Liczba kwasowa, [mg KOH/g], n.w. ​0,50
13. ​Liczba jodowa, [g jodu/100g], n.w. ​120
14. ​Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, [%(m/m)], n.w. ​12,0
15. ​Zawartość estru metylowego kwasów polienowych , [%(m/m)], n.w. ​1
16. ​Zawartość alkoholu metylowego [%(m/m)], n.w. ​0,20
17. Zawartość monoacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. ​0,70
18. ​Zawartość diacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. ​0,20
19. ​Zawartość triacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. ​0,20
20. ​Zawartość wolnego glicerolu, [%(m/m)], n.w. ​0,02
21. ​Zawartość ogólnego glicerolu, [%(m/m)], n.w. ​0,25
22. ​Zawartość metali grupy I (Na+K), [mg/kg], n.w. ​5,0
23. ​Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)(ICP), [mg/kg], n.w. ​5,0
24. ​Zawartość fosforu, [mg/kg], n.w. ​4,0
25. ​Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) 1), [°C], n.w.
​0 -10​ -20​
26. ​Temperatura mętnienia , [°C], n.w. ​5 ​-3 ​-3
B – okres letni
D – okres przejściowy
F – okres zimowy
 

Pliki do pobrania:

 
 
KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN