Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia cieplna
Informacja
 
 
 
Zgodnie z uzgodnionym z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Planem wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła, wprowadzamy do stosowania „Instrukcję wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców”. Ze szczegółami można zapoznać się w siedzibie Spółki ORLEN Południe S.A.

 
 
 
 
 
 
Podstawowym źródłem produkcji energii cieplnej i elektrycznej, dostarczanej do sieci ciepłowniczych oraz elektroenergetycznych - eksploatowanych przez ORLEN Południe S.A. w Zakładzie Jedlicze - jest elektrociepłownia.
 
W elektrociepłowni zainstalowane są kotły parowe opalane olejem opałowym, gazem ziemnym i miałem węglowym.
 
ORLEN Południe S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła (Zakład Jedlicze) w postaci:

 

  • pary o maksymalnych parametrach zasilania – temperaturze 250°C i ciśnieniu 0,3 MPa,
  • pary o maksymalnych parametrach zasilania – temperaturze 300°C i ciśnieniu 1,2 MPa,
  • wody gorącej o maksymalnej temperaturze zasilania 110°C i powrotu 70°C.


 

Taryfy dla ciepła
 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.15.2019.MGi z dnia 14 sierpnia 2019r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 sierpnia 2019r. pod poz. 4028 i będzie obowiązywała od 16 września 2019r.
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-55(8)/2017/2018/1202/III/RF z dnia 27 kwietnia 2018 r.
została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 27 kwietnia 2018r. pod poz. 2186 i będzie obowiązywała od 1 czerwca 2018 r. do 15 września 2019r.
 
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-39(15)/2016/1202/II/JI z dnia 23 grudnia 2016r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 29 grudnia 2016r. pod poz. 7985 i obowiązuje od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2018 r.
 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-6(13)/2015/1202/I/MGI z dnia 2 lipca 2015 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła Spółki ORLEN Południe S.A.. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 4207 w dniu 8 lipca 2015 roku i obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2017r.

 Taryfa dla ciepła Spółki ORLEN Południe S.A.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN