Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Praktyki studenckie
Praktyki studenckie w ORLEN Południe - warto do nas dołączyć!
 
Zapraszamy studentów III roku I stopnia oraz studentów I i II roku stopnia II na bezpłatne praktyki obowiązkowe i fakultatywne. Jeżeli jesteś studentem takich kierunków jak technologia chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria oprogramowania, bazy danych, systemy ERP, logistyka i transport lub pokrewnych to nasza oferta praktyk jest właśnie dla Ciebie. Możesz dołączyć do profesjonalnych zespołów badań i rozwoju, produkcji, IT i logistyki.
 
Realizacja praktyki w naszej firmie daje możliwość poznania zasad obowiązujących w naszej organizacji, specyfiki pracy w danym obszarze oraz kultury organizacyjnej. Praktyka to pierwszy etap zdobycia doświadczenia w pracy w spółce produkcyjnej. Student wykonuje zadania i bierze udział w projektach pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów. Opiekunowie praktyk wspierają merytorycznie uczestników w zakresie objętym programem praktyki. Służą swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem.
 
Studenci rozpoczynają swoją przygodę z ORLEN Południe od szkoleń wprowadzających, zarówno do organizacji, jak i do wybranego obszaru.
Gwarantujemy zdobycie doświadczenia i rozwój zawodowy poprzez udział w ciekawych projektach związanych z działalnością naszej firmy.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres: praktyki.poludnie@orlen.pl
 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2020 roku.
 
 
Pozdrawiamy
Zespół ORLEN Południe S.A.
 
 
 
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia , NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025;
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: nie dotyczy;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca roku, w którym zostały pozyskane;
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
*Nie potrzebne skreślić
……………………………………………
(podpis kandydata)
 
 

Marki Grupy ORLEN