Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Oferty pracy w Grupie ORLEN Południe
Wykwalifikowana kadra menedżerska i najwyższej klasy specjaliści stanowią największy kapitał Spółki. To dzięki pracownikom, Spółka może się rozwijać i wdrażać nowoczesne technologie. Cele polityki szkoleniowej oraz możliwość rozwoju kompetencji pracowniczych pozwalają pracownikom na ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji. Mając na uwadze wysoki poziom umiejętności naszych pracowników podczas procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności rozpatrywane są aplikacje pracowników Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Południe.
 
 
Aktualne oferty pracy w innych spółkach Grupy ORLEN Południe (szczegóły w ogłoszeniach rekrutacyjnych)
 

Energomedia Sp. z o.o.

- Elektromonter pogotowia sieciowego elektrycznego i gazowego w dziale Dystrybucja Energii i Gazu (Jedlicze)

Elektromonter pogotowia sieciowego elektrycznego i gazowego w dziale Dystrybucja Energii i Gazu​ (Trzebinia)

- Specjalista ds. realizacji zadań inwestycyjnych w dziale Dystrybucja Energii i Gazu (Trzebinia)

- Specjalista ds. przyłączeń, rozwoju i analiz sieci w dziale Dystrybucji Energii i Gazu (Trzebinia)

- Specjalista ds. rozliczeń kontrolingowo finansowych w dziale Rozliczeń Kontrolingowo Finansowych (Trzebinia)


Aplikacje dotyczące zatrudnienia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.poludnie@orlen.pl
 
 
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia , NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025;
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: nie dotyczy;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca roku, w którym zostały pozyskane;
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
*Nie potrzebne skreślić
……………………………………………
(podpis kandydata)
 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN