Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
CRYSTAL 60
Parafiny marki Crystal to najwyższej jakości parafiny hydrorafinowane spełniające bardzo restrykcyjne normy czystości.
W procesie oczyszczania, surowa parafina zostaje poddana katalitycznej reakcji z udziałem wodoru, w wyniku której usuwa się zawarte w niej związki siarki, azotu oraz tlenu. Dodatkowo, proces hydrorafinacji wysyca obecne wiązania wielokrotne, czego efektem jest wysoka odporność na utlenianie.
Parafina Crystal 60 spełnia wymogi normy RAL.
ZASTOSOWANIE:
·         produkcja świec spełniających normę RAL,
·         przemysł papierniczy,
·         przemysł tekstylny,
·         środki impregnacyjne oraz ochronne w przemyśle chemicznym,
 
TRANSPORT I SPRZEDAŻ
·         sprzedaż w autocysternach lub granulacie (worki 20 kg),
·         parafina Crystal 60 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
·         autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia,
·         załadunek: odgórny,
·         załadunek: 24 h na dobę 7 dni w tygodniu,
·         miejsce załadunku: Terminal Hydrorafinacji,
 
 
WYMAGANIA DLA PARAFINY CRYSTAL 60
Własność
Parametry wymagane
Zawartość siarki, [ppm], max.
20
Zawartość oleju, [%(m/m)], max.
0,75
Barwa Saybolt, min.
+24
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max.
20
Temperatura krzepnięcia, [°C]
58 - 64
Zawartość popiołu, [%] max.
0,05
Zapach, max.
2
Test RAL na stabilność barwy UV, min.
+15
Test na zawartość WWA
Wytrzymuje
Zawartość benzenu, [ppm] max.
0,5
Zawartość toluenu, [ppm] max.
5,0
 
Pliki do pobrania:
KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN