Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych

16-12-2019  

Informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zaś w dniu 28 listopada 2019 r.opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących, które to akty prawne wprowadzają zmiany w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych wynikające w szczególności ze zmiany definicji paliw ciekłych.
 
Poniżej komunikat Prezesa URE w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych od dnia 1 grudnia wraz z zaktualizowanymi pakietami informacyjnymi OPC, OPZ, MPC, WPC oraz RPP.
 
 
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN