Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
List intencyjny ORLEN Południe i Politechniki Rzeszowskiej

28-11-2023  

Stawiamy na ścisłą współpracę z polską nauką. ORLEN Południe podpisał w tym celu list intencyjny z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Dokument zakłada dążenie do wymiany informacji naukowo-badawczej, a także współpracę w ramach prowadzonych projektów i badań. Studenci będą mogli odbywać w zakładach produkcyjnych spółki praktyki i staże. Obie strony będą wzajemnie wspierać działalność rozwojową i własne osiągnięcia. Zakładana jest także realizacja wspólnych projektów, prac przejściowych i dyplomowych, w celu podniesienia kwalifikacji absolwentów uczelni. Współpraca będzie dotyczyć również działań promujących jej ofertę edukacyjną.

Współpraca z prężnie działającymi ośrodkami naukowymi, takimi jak Politechnika Rzeszowska jest szczególnie istota w kontekście prowadzonych przez spółkę w ostatnich latach projektów inwestycyjnych. W rafinerii w Jedliczu powstaje obecnie instalacja do produkcji bioetanolu II generacji, wytwarzanego z surowców niespożywczych, która będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce i drugą w Europie. Jej wydajność wyniesie 25 tysięcy ton bioetanolu rocznie. W 2021 r. w trzebińskiej rafinerii uruchomiona została zaś pierwsza w Polsce i największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. ORLEN Południe zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego, wytwarzanego przy użyciu mikroorganizmów. Ponadto spółka zaangażowała się w rozwój technologii wodorowej. W czerwcu 2022 r. w zakładzie w Trzebini uruchomiony został pierwszy hub wodorowy w Polsce, produkujący wodór jakości automotive. W październiku tego roku działać zaczęła w Trzebini instalacja do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych UCO FAME.

polit_01.jpg 
(fot. Arkadiusz Surowiec)
 
 

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN