Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Skład Grupy Kapitałowej
Lp Nazwa spółki i adres Udział ORLEN Południe S.A. w kapitale zakładowym spółki
1
Energomedia sp. z o.o.
32-540 Trzebinia
ul. Fabryczna 22
www.energomedia.pl

 

100%

2
Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
38-460 Jedlicze
Ul. Trzecieskiego 14
https://konsorcjum.jedlicze.com.pl

 

90%

 
 

Marki Grupy ORLEN