Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rafineria Trzebinia wyłoniła dostawcę instalacji degummingu

30-09-2013  

Rafineria Trzebinia z Grupy Kapitałowej ORLEN podpisała kontrakt z międzynarodową firmą inżynierską Bernardini na dostarczenie instalacji degummingu. Umowa przewiduje także nadzór nad montażem
i udział w rozruchu.
 
Realizacja inwestycji  pozwoli na uelastycznienie wsadu surowcowego do instalacji bio, wykorzystanie surowców alternatywnych, a tym samym w znaczący sposób wpłynie na ekonomikę procesów, przełoży się na efektywność
i poprawę rentowności. Jednocześnie instalacja degummingu umożliwi Spółce wykorzystanie surowców alternatywnych  bez wpływu na jakość produktu końcowego. Uzyskiwane w Rafinerii Trzebinia biokomponenty przeznaczone są m.in. do komponowania z tradycyjnymi olejami napędowymi pochodzenia naftowego, a także mogą stanowić samoistne paliwo.Podpisany kontrakt rozpoczął kolejny etap inwestycji, który obejmie wyłonienie firmy, która przy wykorzystaniu technologii udostępnionej przez Bernardini zaprojektuje oraz wykona inwestycję. Termin przekazania projektu bazowego przez międzynarodową spółkę zaplanowano w połowie 2014 roku.
 
Rafineria Trzebinia jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej ORLEN oraz najstarszą działającą w Polsce rafinerią. Jest pierwszą polską firmą, która uruchomiła przemysłową instalację do produkcji najwyższej jakości biodiesla. Spółka od 1895 roku rozwija się i inwestuje w nowoczesne technologie umacniając tym samym pozycję największego
i najnowocześniejszego przedsiębiorstwa w Małopolsce. Spółka zamierza konsekwentnie rozwijać specjalistyczny filar produktowy obejmujący pochodzące z własnych, nowoczesnych instalacji biopaliwa oraz parafiny. Zakładana jest jednocześnie optymalizacja posiadanych aktywów dla stworzenia stabilnych podstaw do rozwoju w kierunku biorafinerii, a także wejścia na nowe segmenty rynku specyfików parafinowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN