Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
REACH - wstępna rejestracja substancji zawartych w produktach

04-12-2008  

​Rafineria Trzebinia S.A. dokonała rejestracji wstępnej substancji zawartych w swoich produktach. Dla każdej z substancji otrzymaliśmy numery pre-rejestracyjne


1 czerwca 2007 roku w Unii Europejskiej oraz w takich krajach jak Norwegia, Islandia, Liechtenstein weszło w życie Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) z dnia 18 grudnia 2006 roku.
Rozporządzenie dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez rejestrację i ocenę a w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń, ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów, których roczna produkcja w UE lub import wynosi tonę lub więcej.
Rejestracja wstępna stanowi dopiero pierwszy krok we wdrażaniu postanowień rozporządzenia. Pozwala na przygotowanie do dokonania pełnej rejestracji. W zależności od rodzaju substancji oraz ilości rocznej produkcji lub importu, w przypadku dokonania rejestracji wstępnej, uzyskuje się prawo do następujących terminów rejestracji pełnej:

• do 1 grudnia 2010 roku – substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (CMR kategorii 1 i 2) od 1 tony rocznie, działające bardzo toksycznie na organizmy wodne (R 50/53) od 100 ton rocznie oraz pozostałe substancje produkowane lub importowane w ilościach ponad 1000 ton rocznie.
• do 1 czerwca 2013 roku – substancje produkowane lub importowane w ilościach od 100 do 1000 ton rocznie.
• do 1 czerwca 2018 roku – substancje produkowane lub importowane w ilościach od 1 do 100 ton rocznie.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH po 1 grudnia 2008 roku substancje nie poddane procedurze rejestracji wstępnej nie będą mogły znajdować się w obrocie na terytorium Wspólnoty. Oznaczać to może zaprzestanie dalszej działalności firmy.
Do 1 stycznia 2009 roku na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów pojawi się lista zarejestrowanych wstępnie substancji.

W związku z tym Rafineria Trzebinia S.A. informuje, że wypełnia postanowienia REACH, zbiera i przekazuje informacji w łańcuchu dostaw.
Rejestrując wstępnie substancje w swoich produktach mogą one być nadal obecne w obrocie po 1 grudnia 2008 roku, do czasu ich pełnej rejestracji.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN