Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polski Rynek Biopaliw – Debata 2008

05-05-2008  

​Rafineria Trzebinia S.A. była sponsorem „Debaty – Polski rynek Biopaliw”, która odbyła się 24 kwietnia 2008 roku w Hotel Park Plaza we Wrocławiu.


W Debacie wzięło udział ponad 60 uczestników – przedstawicieli firm produkujących biopaliwa ciekłe lub komponenty do ich produkcji. Obecni byli także przedstawiciele świata biznesu rozważający inwestowanie w ten segment rynku.
Tematyka debaty pozwoliła uczestnikom zapoznać się z aktualną sytuację prawną, głównie w zakresie rozwiązań podatkowych i akcyzowych, które umożliwiłyby przywrócenie opłacalności produkcji biopaliw. Jednym z istotniejszych elementów debaty branżowej była prezentacja Pana Piotra Prusakiewicza - Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia. Jako przedstawiciel firmy, która jako pierwsza w kraju zaoferowała na rynku biodiesel, przedstawił on szanse i wyzwania, jakie stoją obecnie przed Rafinerią jak i całym rynkiem biopaliw w Polsce.
Jeden z bloków tematycznych poświęcony był procesom produkcyjnym biopaliw w tym m.in. problemom związanym z zagospodarowaniem, powstającej podczas produkcji biodiesla, gliceryny.
Eksperci oraz przedstawiciele środowisk naukowych mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu chemii i biotechnologii. Debata była polem do wymiany opinii dla wszystkich zainteresowanych tematyką biopaliw.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN