Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nagroda dla Rafinerii Trzebinia S.A. w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

15-01-2008  

​11 stycznia br. w Senacie RP odbyła się Gala Nominatów IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
 

Nominację w imieniu Rafinerii Trzebinia S.A. odebrał Pan Prezes Jerzy Pazura.
Tego samego dnia decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni IX Edycji NKE "Przyjaźni Środowisku". Wśród zwycięzców znalazła się Rafineria Trzebinia S.A., która pretendowała do tytułu w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku w podkategorii „Produkt Godny Polecenia” i zdobyła go dla zgłoszonej Linii Produktów BIO (Bioester i ON BIO 20).
 
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
 
Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących w Konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.
 
Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody, statuetki i certyfikaty odbędzie się 25 stycznia w Warszawie.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN