Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Grupa Kapitałowa Rafinerii Trzebinia zmniejsza liczebność składów Zarządów

04-07-2011  

​W ostatnim tygodniu czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników dokonały zmian w składach Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A.


Zmniejszenie liczebności składu Zarządów z 12 do 8 osób oraz zapewnienie w nich obecności przedstawicieli Zarządu Rafinerii zmierza do istotnej poprawy efektywności działania i wzmocnienia koordynacji zarządzania Grupą w głównych obszarach jej działalności rynkowej.

Zachowanie ciągłości w zarządzaniu Spółkami przy jednoczesnym uzupełnieniu Zarządów Spółek zależnych o przedstawicieli  Rafinerii to projekt zakładanej w GK Rafinerii Trzebinia unii personalnej w Zarządach i kierownictwie Grupy Trzebinia. Unia personalna ma zagwarantować nową jakość zarządzania i kontroli w ramach Grupy jako zintegrowanego centrum produkcyjno-usługowego.

Zarówno wdrożone zmiany w Zarządach Spółek jak również inne decyzje biznesowe podejmowane przez Spółkę są zorientowane na przyszłość i mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynikach Grupy. Istotne jest zapewnienie jej konkurencyjności w trudnym otoczeniu biznesowym, konsekwentne i skuteczne budowanie pozycji na rynku, poprawa rentowności, efektywności a jednocześnie poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, nowych możliwości rozwoju.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN