Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zintegrowany System Zarządzania

14-03-2013  

Rafineria Nafty Jedlicze S.A., wraz ze spółkami z jej Grupy Kapitałowej tj.: RAF-BIT Sp. z o.o., RAF-KOLTRANS Sp. z o.o. oraz RAF-Służba Ratownicza Sp. z o.o., rozpoczęła prace związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem nowych systemów zarządzania: Systemu Zarządzania Środowiskowego - zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004 – które zostaną zintegrowane z funkcjonującym do tej pory Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008.
 
Planowany termin wdrożenia nowych systemów zarządzania przewidywany jest na wrzesień 2013 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN