Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w akcjonariacie Spółki

09-10-2012  

W następstwie prowadzonego przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w dniu 4 października 2012 r. akcjonariusz większościowy Spółki - Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, uzyskał 100% udział w kapitale zakładowym Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Byli akcjonariusze mniejszościowi, których akcje nie zostały złożone do wykupu przymusowego i które zostały unieważnione, proszeni są o kontakt z Biurem Zarządu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. w celu rozliczenia należności, przysługujących im zgodnie z warunkami wykupu akcji. W przypadku gdy osoby, których akcje zostały unieważnione, nie zgłoszą się do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. w terminie do dnia 16 listopada 2012 r. i nie odbiorą kwoty pieniężnej, stanowiącej cenę wykupu, zostanie ona złożona do depozytu sądowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN