Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Decyzja o przymusowym wykupie akcji

29-08-2012  


Szanowni Państwo, Akcjonariusze Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Zarząd Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. ponownie informuje, iż uchwałą nr 15 podjętą w dniu 27 czerwca 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Przymusowemu wykupowi podlegają akcje zwykłe na okaziciela serii A, których numery zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 05.07.2012 r., nr 129 oraz w dniu 29.08.2012 r., nr 167.

Zarząd Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., działając na podstawie art. 358 §1 w związku z art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych ponownie wzywa akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, aby złożyli Oświadczenie o przekazaniu akcji do rozporządzenia Spółki celu wykupu i o sposobie zapłaty ceny za akcje, zgodnie z załączonym wzorem, podpisane w obecności pracownika Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, w nieprzekraczalnym terminie do 12.09.2012 r., w niżej wymienionych Punktach Obsługi Klientów CDM:

  • Punkt Obsługi Klientów CDM w Krośnie przy ul. Powstańców Warszawskich 3, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00;
  • Punkt Obsługi Klientów CDM w Jaśle przy ul. Kościuszki 33, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).

W celu uzgodnienia terminu wizyty i uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny poprzez infolinię TeleCDM pod nr tel.:

801 110 502 (opłata za jeden impuls) – od 10.00 do 18.00
lub nr tel. +48 22 591 25 95 (opłata wg taryfy operatora) w godz. 7:00 - 22:00

Do oświadczenia należy dołączyć posiadane Imienne Zaświadczenie Depozytowe (wcześniej zaświadczenie depozytowe lub świadectwo depozytowe) wystawione przez CDM Pekao S.A. (wcześniej przez Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.) lub złożyć oświadczenie o zagubieniu, zaginięciu lub kradzieży ww. dokumentu.

Ponadto, Zarząd Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. ponownie informuje, iż w przypadku nie złożenia akcji do rozporządzenia Spółki, Zarząd unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych.

Do pobrania - wzór oświadczenia

 
 
 

Marki Grupy ORLEN