Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Panteon Polskiej Ekologii

03-12-2012  

W dniu 21 listopada 2012 roku, na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2012, odbywających się w Poznaniu, Rafineria Nafty w Jedliczu S.A. została uhonorowana nagrodą w prestiżowym konkursie „Panteon Polskiej Ekologii 2012”. Spółka została wyróżniona za projekt pn. „RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. – RECYKLING OLEJÓW ODPADOWYCH – OD ODPADU DO PRODUKTU”.

Konkurs organizowany jest przez firmę Geoland, od 1991 roku partnera „Presspubliki”, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”. Ustanowiona nagroda jest uhonorowaniem postawy proekologicznej oraz dużego zaangażowania w ochronę środowiska zarówno w słowach, jak i czynach. Potwierdza, jak istotnie działania prośrodowiskowe przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Przyznana nagroda jest kolejnym dowodem potwierdzającym słuszność drogi obranej przez Rafinerię, polegającej na realizacji potrzeb rynku, które –pełniąc ważną rolę proekologiczną – jednocześnie dają możliwość właściwego wykorzystywania najnowocześniejszych technik przerobu olejów przepracowanych, stosowanych w Spółce.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN