Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rafineria Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego

03-08-2012  

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. uzyskała pozytywną decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, dotyczącą wyznaczenia Spółki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego.
 
Decyzja Prezesa URE z dnia 24 lipca 2012 r. nadaje Rafinerii status Operatora ww. systemu na czas określony od dnia 1 października 2012 r. do dnia 26 stycznia 2026 r. tj. do okresu obowiązywania posiadanej przez Spółkę koncesji na dystrybucję paliw gazowych własnymi sieciami, na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Jedlicze, na terenie zakładu Spółki i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN