Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rafineria Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego

03-08-2012  

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. uzyskała pozytywną decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, dotyczącą wyznaczenia Spółki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
 
Decyzja Prezesa URE z dnia 24 lipca 2012 r. nadaje Rafinerii status Operatora ww. systemu na czas określony od dnia 1 października 2012 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. tj. do okresu obowiązywania posiadanej przez Spółkę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Jedlicze, na terenie zakładu Spółki i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieciami o napięciu 110 kV, 6 kV i sieciami niskiego napięcia.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN