Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Krajowa narada "SPOT"

26-10-2012  

W dniach 18 – 19 października br. w Rafinerii odbyła się Krajowa Narada Sygnatariuszy Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, działającego przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Inicjatorem powołania w 2002 roku Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT był PKN ORLEN SA, a jego sygnatariuszami jest obecnie 13 zakładów chemicznych, rafineryjnych oraz firm zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną pożarową w Polsce, w tym m.in. takie spółki Grupy ORLEN, jak: ANWIL SA we Włocławku, ORLEN GAZ Sp. z o.o. w Płocku, Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. w Trzebini oraz RAF-Służba Ratownicza Sp. z o.o. w Jedliczu.

Narady szkoleniowe Systemu SPOT organizowane są przez jego sygnatariuszy 2 razy w roku, a organizatorem i gospodarzem drugiej z tegorocznych narad była spółka zależna Rafinerii RAF-Służba Ratownicza, działająca w Systemie od 2009 roku.

Celem Systemu SPOT jest służenie pomocą przy usuwaniu i ograniczaniu skutków awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, poprzez udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej i innym służbom ratowniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę Systemu stanowi sieć całodobowych punktów alarmowo-dyspozycyjnych Ośrodków SPOT, przygotowanych do udzielania pomocy służbom ratowniczym w sytuacjach awaryjnych związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Funkcję koordynatora działalności Systemu SPOT w kraju i współpracy z podobnymi systemami działającymi w Europie pełni Centrum Krajowe SPOT, zorganizowane przy Zakładowej Straży Pożarnej w PKN ORLEN SA w Płocku.

W naradzie szkoleniowej w Jedliczu, oprócz uczestników Systemu, wzięli także udział przedstawiciele Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

W trakcie narady jej uczestnicy i zaproszeni goście obejrzeli m. in. prezentację dotyczącą Rafinerii Nafty Jedlicze oraz zapoznali się z organizacją systemu bezpieczeństwa w Rafinerii i działalnością spółki RAF-Służba Ratownicza. Ponadto, podsumowano realizację zadań z poprzedniej narady SPOT oraz omówiono ważniejsze zdarzenia ratowniczo-gaśnicze na terenie kraju, wynikające z działalności SPOT.

W podsumowaniu narady bardzo dobrze oceniono działalność Rafinerii Nafty Jedlicze, której instalacje osiągnęły wysoki poziom techniki i bezpieczeństwa, a tym samym są odpowiednio zabezpieczone przed wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. W konkluzji narady sformułowano także propozycję utworzenia spośród sygnatariuszy Systemu zespołu, który zweryfikuje instalacje gaśnicze i zabezpieczające działające na terenie podległych zakładów, w celu ich ujednolicenia i wypromowania najlepszych, najbardziej efektywnych i ekonomicznych systemów, sprawdzonych w praktyce. Ponadto, służby ratownicze sygnatariuszy SPOT zostaną w najbliższym czasie zapoznane z nowym systemem detekcji gazów, stosowanym przez Państwową Straż Pożarną. 
 
 

Marki Grupy ORLEN