Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

02-07-2013  


W dniach 17 – 18 czerwca 2013 r. auditorzy Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. przeprowadzili audit nadzoru (1) systemu zarządzania jakością, na jego zgodność z normą ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością.

Celem auditu było:

 • potwierdzenie zakresu systemu,
 • potwierdzenie, że Rafineria Nafty Jedlicze S.A. stale spełnia wymagania normy ISO 9001:2008,
 • potwierdzenie, że adekwatność systemu do zakresu certyfikacji jest stale utrzymywana,
 • potwierdzenie, ze system zarządzania jest skutecznym narzędziem realizacji polityki osiągania celów,
 • ocena możliwości udzielenia rekomendacji do przedłużenia ważności certyfikatu.

Auditowi zostały poddane wybrane obszary działalności Rafinerii i spółek zależnych określone w Planie auditu takie jak: planowanie produkcji, zakupy, jednostki produkcyjne, sprzedaż, kadry i transport kolejowy.

Zaangażowanie kadry kierowniczej i przygotowanie się do auditu pozwoliło na sprawne jego przeprowadzenie zgodnie z założeniami Planu. Przeprowadzony audit i sporządzony przez auditorów raport potwierdziły, że Rafineria spełnia wymagania normy, przepisy prawne, stosuje przyjęte procedury i instrukcje dotyczące procesów produkcyjnych oraz usług w zakresie wymaganym normą.

Raport określił również mocne strony systemu takie jak:

 • dobra jakość wyrobów,
 • wieloletnie umowy dotyczące pozyskiwania surowców,
 • monitorowanie skuteczności procesów wraz ze szczegółowymi analizami i wnioskami doskonalącymi,
 • wysokie kwalifikacje personelurobów,
 • stosowanie oryginalnych dokumentów norm,
 • dostęp do legalnych przepisów prawnych,
 • bardzo dobre relacje z klientami,
 • podejmowanie licznych działań zapobiegawczych,
 • przeprowadzenie remontów instalacji,
 • silne rozwijanie Spółki i liczne działania inwestycyjne,
 • znikomy wskaźnik reklamacji,
 • liczne mierniki oceny skuteczności procesów.

Nie stwierdzono niezgodności jak również obszarów i procesów, w których wskazane jest podjęcie działań doskonalących.

W wyniku przeprowadzonego auditu, przedłużono okres ważności certyfikatu Nr PL 002505/P Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. na następny rok.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN