Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

24-06-2010  

​W dniu 15 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze SA za rok obrotowy 2009,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze SA za rok obrotowy 2009,
  • pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2009 i straty lat ubiegłych Rafinerii Nafty Jedlicze SA z kapitału zapasowego Spółki.

Walne Zgromadzenie udzieliło wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Rafinerii, którzy pełnili swe funkcje w ubiegłym roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN