Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie wdrażania REACH

21-12-2010  

​Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zakończyła wdrażanie postanowień wynikających z Rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
W przepisowym terminie, tj. do dnia 30 listopada 2010 r., w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z siedzibą w Helsinkach (Finlandia) zostało zarejestrowanych 7 substancji i 4 półprodukty, wytwarzane lub przetwarzane w Rafinerii w procesach technologicznych i wprowadzane przez Spółkę na rynek jako finalne produkty naftowe. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH, substancje produkowane w Rafinerii w ilościach poniżej 1000 Mg w skali roku (tj. n-pentan i izopentan oraz siarka) zostaną zarejestrowane do roku 2013.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN