Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Pozwolenie zintegrowane DRW

22-12-2010  

W dniu 21 grudnia br. w Prezes Zarządu Rafinerii p. Krzysztof Janas, w obecności Członka Zarządu p. Andrzeja Płocica, Dyrektora Technicznego p. Leona Pikuły oraz Kierownika JO Prewencja i Bezpieczeństwo Techniczne p. Andrzeja Zioło, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, którzy opracowywali dokument, odebrał z rąk p. Andrzeja Kuliga, Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM pozwolenie zintegrowane dla instalacji do przerobu ropy (DRW) w Rafinerii Nafty Jedlicze SA.

Dotychczasowe pozwolenie zintegrowane dla instalacji DRW, udzielone w dniu 20.03.2007 r., wygasa z dniem 31 grudnia br. Uzyskana decyzja, precyzująca warunki, w jakich powinna odbywać się eksploatacja instalacji, obowiązywać będzie do dnia 14 grudnia 2020 roku.

Pozwolenie zintegrowane jest fundamentalnym dokumentem, umożliwiającym prowadzenie instalacji produkcyjnych w Polsce i reguluje wszystkie parametry pracy instalacji pod kątem ich zgodności z Prawem Ochrony Środowiska w zakresie najlepszej dostępnej techniki, dopuszczalnych emisji oraz wytwarzanych ścieków i odpadów.

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN