Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Powołanie Zarządu Spółki VI kadencji

05-07-2009  

​Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 28 maja br. dokonała wyboru członków Zarządu Spółki na kolejną (VI) kadencję. Zarząd nowej kadencji, w składzie: Krzysztof Janas – Prezes Zarządu, Andrzej Płocic – Członek Zarządu, rozpocznie pracę z dniem 15.06.2009 r. tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 rok.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN