Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Audit re-certyfikacyjny ISO

04-07-2012  

W dniach 21 - 22 czerwca 2012 r. auditorzy Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. przeprowadzili w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. audit re-certyfikacyjny systemu zarządzania jakością, na jego zgodność z normą ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością. Celem auditu było:

  • potwierdzenie zakresu systemu,
  • potwierdzenie, że Rafineria Nafty Jedlicze SA stale spełnia wymagania normy ISO 9001:2008,
  • potwierdzenie, że adekwatność systemu do zakresu certyfikacji jest stale utrzymywana,
  • potwierdzenie, ze system zarządzania jest skutecznym narzędziem realizacji polityki osiągania celów,
  • ocena możliwości udzielenia rekomendacji do re-certyfikacji.

1464601450_169X240_ISO.jpg

Auditowi zostały poddane wybrane obszary działalności Rafinerii i spółek zależnych określone w Planie auditu takie jak: zakupy, produkcja, sprzedaż, energetyka, remonty, inwestycje, kadry, transport kolejowy, oczyszczanie ścieków, oraz dodatkowo informatyka i rozwój.

Zaangażowanie kadry kierowniczej i przygotowanie się do auditu pozwoliło na sprawne jego przeprowadzenie zgodnie z założeniami Planu. Przeprowadzony audit i sporządzony przez auditorów raport potwierdziły, że Rafineria spełnia wymagania normy, przepisy prawne, stosuje przyjęte procedury i instrukcje dotyczące procesów produkcyjnych oraz usług w zakresie wymaganym normą. Raport określił również mocne i słabe strony systemu, a ponadto zwrócił uwagę na obszary i procesy, w których wskazane jest podjęcie działań doskonalących.

W wyniku przeprowadzonego auditu, Rafineria Nafty Jedlicze S.A. i spółki zależne RAF-KOLTRNS Sp. z o.o. i RAF-BIT Sp. z o.o. otrzymały certyfikat Nr PL 002505/P Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. z terminem ważności do 28 czerwca 2015 roku. Audity nadzoru będą prowadzone w okresach rocznych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN