Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Południe

28-06-2016  

Rada Nadzorcza ORLEN Południe na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku odwołała Pana Konrada Tajdusia z funkcji Prezesa Zarządu ORLEN Południe oraz Pana Krzysztofa Topolskiego z funkcji Członka Zarządu.  Równocześnie, Rada Nadzorcza z dniem 28 czerwca 2016 roku powołała Pana Jerzego Brniaka na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Grzegorza Juszczyka na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Południe.
 
Od dnia 28 czerwca 2016 roku, Zarząd ORLEN Południe pracuje w następującym składzie:
Jerzy Brniak – Prezes Zarządu,
Grzegorz Juszczyk – Członek Zarządu,
Grzegorz Salamon – Członek Zarządu,
Paweł Stawarz – Członek Zarządu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN