Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe zastąpił częściowo gaz ziemny własnym biogazem

28-06-2022  

Elektrociepłownia w trzebińskiej rafinerii ORLEN Południe rozpoczęła spalanie biogazu produkowanego w zakładowej oczyszczalni ścieków. Proekologiczna inwestycja pozwoli częściowo zastąpić gaz ziemny „zielonym” paliwem do zasilania instalacji produkcyjnych. W oczyszczalni ścieków planowane jest też zastosowanie technologii, które ograniczą emisję zanieczyszczeń oraz zmniejszą zużycie wody do celów technologicznych.

Nowoczesna elektrociepłownia o mocy 61 MW w trzebińskiej rafinerii została oddana do użytku w 2019 roku. Dzięki inwestycji wartej 80 mln zł zastąpiono wtedy częściowo węgiel czystym gazem ziemnym. W efekcie już po roku od uruchomienia nowej instalacji nastąpiły bardzo duże redukcje emisji zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (o 12%), dwutlenku azotu (o 37%) oraz pyłu (ogółem o blisko 83%).

W roku 2021 zamontowany został dodatkowy kocioł gazowy o mocy 12 MW. Koszt tej inwestycji wyniósł 21 mln zł. Jednostka zasila kompleks do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego, uruchomiony w tym samym roku, a także instalacje oczyszczania gliceryny i biodiesla. 

Nowy kocioł do produkcji energii wykorzystywał do tej pory jedynie czysty gaz ziemny. Teraz, po rozbudowie zakładowej oczyszczalni ścieków o moduł dedykowany ściekom z instalacji glikolu, częściowo wykorzystywać będzie wytwarzany z nich biogaz.

- Konsekwentnie realizujemy projekty zmieniające nasze zakłady produkcyjne w Trzebini i Jedliczu w nowoczesne biorafinerie. Obok budowy nowych instalacji, produkujących w oparciu o surowce odnawialne i poszerzania naszego portfolio o kolejne bioprodukty, jak zielony glikol, kwas mlekowy czy bioetanol drugiej generacji, konsekwentnie optymalizujemy też procesy w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W dłuższej perspektywie pozwala nam to wygenerować oszczędności, a od razu daje bardzo pozytywne efekty dla środowiska – mówi Marcin Rej, Prezes Zarządu ORLEN Południe.

Przewidywana średnia produkcja biogazu w zakładowej oczyszczalni wyniesie niemal 3,5 mln Nm3 rocznie. Powstaje on dzięki specjalnym szczepom bakterii beztlenowych. Redukują one zanieczyszczenia podczas dwóch głównych faz procesu fermentacji. W pierwszej – „kwasowej”, powstają lotne kwasy tłuszczowe. W drugiej – „metanowej”, produktem jest właśnie biogaz. Do dedykowanego kotła gazowego trafia on poprzez system dmuchaw. Spalany, oprócz wytwarzania pary do potrzeb technologicznych, napędza także wirniki turbin parowych, czego efektem jest produkcja energii elektrycznej.

W zakładowej oczyszczalni ORLEN Południe w Trzebini planowane jest wprowadzanie innych proekologicznych rozwiązań. Realizowana jest budowa modułu tlenowego dla strumienia ścieków z produkcji glikolu, który znacznie obniży ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Wyodrębnione w procesie osady pochodzenia biologicznego zyskają możliwość zagospodarowania rolniczego, jako nawóz, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych.

W planach jest też budowa instalacji zawrotu wody. Woda pochodząca ze ścieków będzie stanowić pełnowartościowy surowiec do produkcji wody kotłowej, m.in. dla potrzeb energetycznych instalacji zielonego glikolu. Realizacja inwestycji znacznie ograniczy pobór wód ze środowiska naturalnego, a dla spółki oznacza ograniczenie kosztów zakupu wody. Zakładane jest odzyskanie ze strumienia ścieków około 360 tys. m3 wody w ciągu roku.

Efektem tych inwestycji będzie dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia wody do celów technologicznych.

Działania ORLEN Południe wpisują się w strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, która zakłada transformację w kierunku multienergetycznego koncernu, stawiającego na niskoemisyjną produkcję opartą o energetykę odnawialną i gazową. Długofalowym celem Grupy jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN