Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe o trendach optymalizacyjnych w sektorze biopaliw

18-10-2016  

ORLEN Południe został partnerem organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw konferencji  „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą“. Spotkanie ekspertów odbędzie się 21 października br. i będzie jednym
z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2016.
 
W konferencji wezmą udział wytwórcy biopaliw i biokomponentów, przedstawiciele jednostek certyfikujących i reprezentanci innych ogniw  łańcucha wytwórczego, przedstawiciele jednostek naukowych związanych z biopaliwami, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, osoby zainteresowane polityką energetyczno-klimatyczną kraju i odnawialnymi paliwami transportowymi.
Tegoroczna edycja podda wielowymiarowej analizie znaczenie i stan polskiego sektora biopaliw transportowych, począwszy od aktualnych wyzwań związanych z potrzebą nowelizacji prawnych regulacji determinujących funkcjonowanie branży, przez kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym, czy emisyjnością krajowych upraw surowców dedykowanych produkcji biopaliw w odniesieniu do kopalnych.
 
Tradycyjnie już kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie ekspercka debata służąca analizie faktycznej roli biopaliw w dekarbonizacji transportu,
w której udział wezmą przedstawiciele administracji państwowej, think-tanków z  dziedziny energetyki i przedstawiciele branży wytwórczej biokomponentów. Zwieńczeniem konferencji będą prezentacje związane z badaniami naukowymi służącymi zwiększeniu efektywności
i wprowadzeniu nowych technologii w zakresie produkcji biopaliw oraz aktualnymi wyzwaniami względem certyfikacji biokomponentów pod kątem zrównoważonego rozwoju.
 
Dyrektor ds. Biopaliw ORLEN Południe zaprezentuje temat „Obecne technologie u progu zmian – trendy optymalizacyjne w sektorze biopaliw”. Podczas swojego wystąpienia omówi potencjalne kierunki zmian zw. między innymi ze sposobem obliczania emisji GHG (GHG, z ang. greenhouse gas – gaz cieplarniany), optymalizacją energetyczną czy zastosowaniem surowców alternatywnych - niespożywczych (niskoemisyjnych) takich jak UCO kwasy tłuszczowe, tłuszcze zwierzęce czy surowce odpadowe.
 
ORLEN Południe konsekwentnie rozwija specjalistyczny filar bio, kładąc nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii.  W 2015 r. uruchomiona została instalacja degummingu, co  umożliwiło uelastycznienie wsadu surowcowego do instalacji bio, a tym samym w znaczący sposób wpłynęło na ekonomikę procesów i przełożyło się na efektywność i poprawę rentowności.
 
W przypadku uruchomionej w 2005 roku instalacji do produkcji estrów i gliceryny, sukcesywne modernizacje umożliwiły zwiększenie jej wydajności 
o 50% i osiągnięcie w 2015 r. historycznego wyniku  produkcji niemal 150 tys. ton estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN